Клиничните изпитвания ни доближават една крачка до потенциално животоспасяващи лечения, но те не могат да се случат без доброволци. За съжаление, 37% от пътеките нямат достатъчно пациенти, за да продължат напред, което може да доведе до големи забавяния във важни изследователски проекти.

За да ни помогне да разберем по-добре значението на доброволческата дейност за клиничните изпитвания, Алиансът за изследвания за стареене създаде по-долу видеото за това защо клиничните изпитвания са важни, как да се включим и какво означава да участваме.


How AI is making it easier to diagnose disease | Pratik Shah (Ноември 2020).