(HealthDay News) - Изгарянията на детската площадка от горещо оборудване са често срещани и могат да се появят дори в дни, които не са много горещи.

Американската комисия за безопасност на потребителите предлага:

  • Внимавайте за всяко метално оборудване без покритие или оборудване с износено покритие.
  • Внимавайте за люлки, пързалки и друго оборудване, където седи дете.
  • Внимавайте около тъмните пластмасови и гумени материали. По-тъмните цветове привличат повече топлина.
  • Внимавайте за бетонни и асфалтови повърхности в близост до детската площадка.

Playing With Construction Toys Dump Truck Toys, Excavator Toy, Bulldozer construction vehicles (Ноември 2020).